Yükseköğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek üzere, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna dayalı olarak Millî Eğitim Bakanlığınca burslu olarak YLSY Programı kapsamında lisansüstü öğrenim görmek amacıyla yurt dışına öğrenci gönderilmektedir. Bu doğrultuda 2021 YLSY kapsamında resmî burslu statüde yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimi görmek üzere yurt dışına 358 öğrenci gönderilecektir.

Hâlihazırda mezun olan öğrencilerimiz ve gelecek yıl programdan yararlanmak isteyen son sınıf öğrencilerimiz aşağıdaki linklerden program ve başvuru hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirler.Duyuru Metni:


<https://yyegm.meb.gov.tr/www/2021-ylsy-yurt-disi-lisansustu-egitim-burs-bas

Başvurulari-hakkinda-duyuru/icerik/554>


https://yyegm.meb.gov.tr/www/2021-ylsy-yurt-disi-lisansustu-egitim-burs-basv

Duyurulari-hakkinda-duyuru/icerik/554

Twitter:  <https://twitter.com/MebYurtDisiEgtm>
https://twitter.com/MebYurtDisiEgtm

Instagram:  <https://www.instagram.com/mebyurtdisiegitim/>
https://www.instagram.com/mebyurtdisiegitim/